Acerca de

Sanat ve Sosyal Adalet  -1  (3).png

Sosyal Değişim İçin
Disiplinler Arası Kolektif Çalışmalar

Sanat ve
Ekolojik Onarım

Tarih:

13-18 Eylül 2021

(Köy'e geliş 12 Eylül, Köy'den ayrılış 18 Eylül günüdür.)

Hedef Kitle:

Permakültüre ilgi duyan, doğa, tasarım ve sanat konularına meraklı, kendi kendine yeterli, dünyayı ve insani gözeten bir yaşam biçimine adım atmak isteyen, bu konuda hem pratik, hem felsefi, hem de sanatsal bilgiler edinmek isteyen, 17 yaş üstü herkese açık bir eğitimdir. Eğitime bugüne kadar biyologlar, iç mimarlar, mimarlar, peyzaj tasarımcıları, gıda mühendisleri, ziraatçılar, enerji alanında çalışan mühendisler.

Ücret:

Programa katılım ücretsizdir.

Proje kapsamında Köy’de konaklama ve 4 öğün yemek masraflarınız karşılanacaktır.

Kontenjan:

20 kişi.

İletişim Kişisi:

Aycan Şahin - aycansahin@nesinkoyleri.org

Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz.

Programlar için kontenjanlarımız dolmuştur.

Gelecek programlarda görüşmek üzere! 

İçerik & Program

Eğitimciler:


Burcu Arıkan, Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Mantar Yetiştiricisi


Evren Yıldırım, Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Yapımcı


Elmas Deniz, Sanatçı

Atölye 1:

İyiEkim ile Permakültüre Giriş Eğitimi

Atölye tanıtımı: Bu eğitim ve uygulama serisi sürdürülebilir bir gezene katkı sağlamak isteyenler için teori ve pratik bilgilerden oluşan bir programdır. Permakültür tasarım ilkeleri baz alınarak oluşturulmuş seride amaç katılımcıların ekolojik bilgi dağarcıklarını arttırmak, permakültür, onarıcı yaşam, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları; ve günlük hayatlarında uygulayabilecekleri, enerji verimliliğine ve ekosistem onarımına katkı sağlayacak bazı pratikleri öğrenmeleridir.

İyiEkim çalışmaları hakkında detaylı bilgi: https://iyiekim.com/ 

Atölye 2:

Doğa-insan ilişkisinin tüm yönleri, sanattan felsefe üretmek ve video film üretim atölyesi

Atölye tanıtımı: Doğa insan ilişkisini masaya yatıracağımız, sanatsal bir perspektiften düşünmenin kendisinin de inceleneceği ve katılımcılar ile birlikte kolektif video sanatı üretimi programın kabaca içeriğini oluşturuyor. Sanatın özgürleştirici öğesini düşünme pratiğine taşımak, eleştirellik, çok boyutlu katmanlı yaklaşım ile doğa insan ilişkisinin farklı modlarını düşüneceğimiz bir atölye olacak. Dikkat, değer, boyutların politikası, çevre felsefesi düşüncemiz için birer çapa görevi görecek.

Detaylı Ders İçeriği

Atölye 1: İyiEkim Permakültüre Giriş Verilecek dersler:


1.Gün: Tanışma, beklentiler ve ihtiyaçlar
Ekosistemlerin durumu ve iklim krizi
Sağlıklı bir toplum için gereklilikler
Sürdürülebilir, onarıcı ve etik yaşam tasarımı prensipleri
Permakültürün tanımı ve etik ilkeleri?
Doğanın matematiği: örüntü

2.Gün: Permakültür tasarımının temel ilkeleri
Mıntıka-Dilim-Eğim
Suyun döngüsü
Ev, arazi, şehir ve havza için su yönetimi prensipleri
Gri su artıma sistemleri
Köyün su arıtma sistemlerine ziyaret

3.Gün: Toprak besin ağı ve toprak mikrobiyolojisi
Besin – bitki – toprak ilişkisi
Toprak iyileştirme metotları
Canlı sistemlerle çalışma

4.Gün: Kompost türleri: soğuk, sıcak, bokashi, solucan kompostu
Köydeki kompost sistemlerini ziyaret
Kompost uygulama çalışması

5.Gün: İşlevsel ormanlar ve sürdürülebilir gıda üretimi
Toprağı ekim için hazırlama
Bahçecilik teknikleri
Kare bahçecilik, azmadan ve çifte kazma teknikleri
Ürün seçimi ve kardeş bitkiler, aromatik bitkiler, biyoçeşitlilik

6. Gün: Alternatif gıda yetiştiriciliği; mantar
Şehirde Permakültür
Alternatif bir toplum için stratejiler
Topluluk oluşturma, topluluk ekonomisi
Gıda toplulukları
Kapanış ve geri bildirimler

Atölye 2: Video atölyesi içeriği:


6 günlük atölyede doğa-insan ilişkisi üzerine tartışmalar, okumalar, ve video üretim atölyesi Sanatçı Elmas Deniz tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu program, eş zamanlı gerçekleşecek olan Biz Olma Programı ile ortak dersler de yürütecektir.

18.png
14.png
13.png
20.png

Eğitimci Biografileri

Evren Yıldırım

Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Yapımcı

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, Sabancı Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Proje Yönetici olarak başladığı iş hayatını sırasıyla Aygaz, Vodafone, Turkcell’de pazarlama, segment ve kampanya yöneticisi olarak devam etti. Son olarak BKM Express CRM Yöneticisi görevinin ardından 2017 yılında Permakültür Tasarım Sertifikası aldı ve eğitimine toprak mikrobiyolojisi, biyoyoğun bahçecilik ve uygulamalı bahçıvanlık ile devam etti. Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün Ürdün’de gerçekleştirdiği Çölü Yeşillendirme Projesi’nde yer aldı. Yeni Zelanda Koanga Ensititüsü’nde Biyoyoğun Bahçecilik ve Besleyici Gıda Yetiştiriciliği eğitimlerini aldı, enstitüde bahçecilik, tohum saklama alanlarında çalıştı. ESOGÜSEM  Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası aldı. Permakültür Eğitmen Eğitimini tamamlayan Evren, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü ve İngiltere Ecodemia eğitmenidir. İyiEkim’in partneridir. Aynı zamanda 2017 yılından itibaren Fikirtepe Film’de yürütücü yapımcı olarak çalışmaktadır.

Burcu Arıkan – Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Mantar Yetiştiricisi

İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans ve Texas Austin Üniversitesi İletişim yüksek lisans eğitimlerinden sonra dijital iletişim sektöründe çalışmaya başladı. 9 yılın ardından Mayıs 2017’de Permakültür Tasarım Kursu’na katıldı. Eylül 2017’de ise Geoff Lawton’ın yürütücülüğünde Ürdün’de 1 aylık “Çölü Yeşillendirme” stajını tamamladı. 2.5 yıl kentte tarım uygulamaları yapan Ek Biç Ye İç ekibinde eğitmen, tasarımcı ve bahçıvan olarak çalıştı. 2016 yılından beri şehirde sağlıklı, katkısız, doğal gıdanın nasıl daha erişilebilir olabileceği ve üretilebileceği üzerine çalışmaktadır.  Bu yolda İyiEkim adındaki girişimi ile şehirde besin değeri yüksek gıda üretimini teşvik etmek amaçlı mantar kitleri üretmekte ve şehir ölçeğindeki tasarım projeleri ile besleyici ve adil gıdaya erişim için çözümler sunmaya devam etmektedir.

Burcu Arıkan

Permakültür Tasarımcısı, Eğitmen ve Mantar Yetiştiricisi

İstanbul Üniversitesi Psikoloji lisans ve Texas Austin Üniversitesi İletişim yüksek lisans eğitimlerinden sonra dijital iletişim sektöründe çalışmaya başladı. 9 yılın ardından Mayıs 2017’de Permakültür Tasarım Kursu’na katıldı. Eylül 2017’de ise Geoff Lawton’ın yürütücülüğünde Ürdün’de 1 aylık “Çölü Yeşillendirme” stajını tamamladı. 2.5 yıl kentte tarım uygulamaları yapan Ek Biç Ye İç ekibinde eğitmen, tasarımcı ve bahçıvan olarak çalıştı. 2016 yılından beri şehirde sağlıklı, katkısız, doğal gıdanın nasıl daha erişilebilir olabileceği ve üretilebileceği üzerine çalışmaktadır.  Bu yolda İyiEkim adındaki girişimi ile şehirde besin değeri yüksek gıda üretimini teşvik etmek amaçlı mantar kitleri üretmekte ve şehir ölçeğindeki tasarım projeleri ile besleyici ve adil gıdaya erişim için çözümler sunmaya devam etmektedir.

Elmas Deniz

Sanatçı

(1981, Bergama, Türkiye ) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Elmas Deniz, kavramsal odaklı çalışmalarında, ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır. İnsan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrine ve ekolojik kaygılara odaklanır. Doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribat, bunu algılayış biçimlerimiz ve tüketim kültürü, Deniz’in sanatsal pratiğinde yer alan başlıca kavramlardır. Ekonomik sistemin algımızı belli belirsiz bir manipülasyon üzerinden nasıl sürekli olarak yeniden şekillendirdiğini sorgular, ‘değerin’ dağılımındaki yanıltıcılığa ışık tutar. Kayıplar, soy tükenmeleri ve tarihin coğrafyadaki izleriyle ilgilenmektedir.
http://www.elmasdeniz.com/

*Bu program Türk İsveç İşbirliği Birimi tarafından desteklenmektedir.

EVRENYILDIRIM.png
Burcu Arıkan.png
Elmas Deniz.jpg
3.png
2.png
2 copy.png

Sosyal Değişim İçin
Disiplinler Arası Kolektif Çalışmalar

Tüm Programlar