Acerca de

Sosyal Değişim İçin
Disiplinler Arası Kolektif Çalışmalar

Arı Aşkına!
Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyesi

Tarih:

20-25 Eylül 2021 (Köy'e geliş 19 Eylül, Köy'den ayrılış 25 Eylül günüdür.)

Genel Bilgi:

Bu çalışma arı, doğa ve insanın karşılıklı ilişkilerini, dayanışmalarını ve yaşam alanımıza etkilerini konu edinir. Arıdan yola çıkarak doğadaki ilişkiselliğe daha yakından bakmaya ve bu bağlamda geleceği şekillendirirken insanın rolü̈ ne olmalı? sorusunu birlikte araştırmaya davet eder. Altı günlük bir kolektif çalışma sürecinde katılımcıların çizim, fotoğraf, kolaj ve kısa metinleri ile oluşturulacak bir bilgilendirme posteri hazırlanacaktır. Posterin basılı birer kopyası çalışmanın sonunda birer ‘bilgi poleni” olarak katılımcılara verilecektir.

Amaç:

 

- Arıyı tanımak ve doğanın sürekliliğini sağlamaya yönelik bilince katkı sağlamak

- Kolektif üretim ile bu tema odaklı bir bilgi paylaşım posteri oluşturmak
 

Hedef Kitle:

- Doğa ve sanatı bir arada düşünmek ve çalışmak isteyen

- Çizime, grafik tasarıma ve video-art’a ilgi duyan 17 yaş üzeri herkes içindir.

- Geleceği oluştururken aktif, olumlu, katılımcı ve yaratıcı olmak isteyen herkes içindir.
 

Ücret:

Programa katılım ücretsizdir. Proje kapsamında Köy’de konaklama ve 4 öğün yemek masraflarınız karşılanacaktır.

Kontenjan:

20 kişi.

İletişim Kişisi:

Aycan Şahin - aycansahin@nesinkoyleri.org

Arı Aşkına ! -1_.png

İçerik & Program

Genel Bilgi: 

Bu çalışma arı, doğa ve insanın karşılıklı ilişkilerini, dayanışmalarını ve yaşam alanımıza etkilerini konu edinir. Arıdan yola çıkarak doğadaki ilişkiselliğe daha yakından bakmaya ve bu bağlamda geleceği şekillendirirken insanın rolü̈ ne olmalı? sorusunu birlikte araştırmaya davet eder.

Altı günlük bir kolektif çalışma sürecinde katılımcıların çizim, fotoğraf, kolaj ve kısa metinleri ile oluşturulacak bir bilgilendirme posteri hazırlanacaktır. Posterin basılı birer kopyası çalışmanın sonunda birer ‘bilgi poleni” olarak katılımcılara verilecektir.
 
Detaylı Ders İçeriği:

Biyoçeşitlilik ve ekolojik dengeler

Dengelere insanın ve arının etkisi

Bal arıları, koloni yaşamı

ve iletişim teknikleri

Türcülük

İklim krizi

Ne yapabiliriz?

Atölye çalışması

Ekip çalışması olarak desen çizimi, fotoğraflama, kolaj ve internet araştırması  Verileri özgün dil ile görsel ifadelendirme ve bilgilendirici poster oluşturma

Atölye çalışması 1:

Ekip çalışması olarak desen çizimi, fotoğraflama, kolaj ve internet araştırması

Verileri özgün dil ile görsel ifadelendirme ve poster oluşturma 


Atölye çalışması 2 :

Doğa-insan ilişkisi üzerine tartışmalar, okumalar, ve video üretim atölyesi Sanatçı Elmas Deniz tarafından gerçekleştirilecektir.

18.png
14.png
13.png
7.png
1.png
17.png
6.png
2.png

Eğitimci Biografileri

Nil İlkbaşaran
Sanatçı

Nil İlkbaşaran katılımcı sanat alanında araştırmacı, sanatçı ve üretimci olarak çalışmaktadır. Kültürel ve doğal değerlere ilgili farkındalık ve sivil katılım oluşturmak amacıyla sosyal içerikli projeler gerçekleştirmektedir. Doğa Arı İnsan ilişkiselliği üzerine anlatılar sunan Arı Aşkına!, Ekolojik Farkındalık ve Sanat Atölyelerini 2017 yılından bu yana Türkiye’nin farklı illerinde ortakları ile birlikte bir kolektif çalışma olarak sürdürmektedir. Birlikte çalıştığı kuruluşlar arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Sinopale Uluslararası Sanat Bienali, EAP European Academy of Participation, Apimondia , Learning From the Bees Conference, ARTSMAP Connections yer almaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını 1997-2017yılları arasında Hollanda‘da kurmuş olan Nil, Dutch Art Institute, Arnhem’de MA in Art Praxis ve Gerrit Rietveld Akademisi, Amsterdam’da Güzel Sanatlar eğitimini tamamlamıştır. Sanat pratiğinden önce Kingston University, London PG in Marketing ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği programını tamamlamış, uluslararası işletmelerde çeşitli yönetim görevlerinde (1994-2010) bulunmuştur. Halen Muğla, Bağlıağaç Köyü’nde eşiyle birlikte kurduğu alanda ekolojik tarım, doğal arıcılık, vermikültür ve döngüsel yaşam biçimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. www.nililkbasaran.com www.ariaskina.org

Nil ilkbaşaran.jpg
Güngör Erdem.jpg
Elmas Deniz.jpg

Güngör Erdem
Proje Yöneticisi

Güngör Erdem, doğaya yakın yaşam şekli ve yaratıcılığı birleştiren “ekolojik sanat” kavramını benimseyerek, çalışmalarını bu alanda sürdürmektedir. Sanatsal etkinliklerin tasarımı, organizasyonu, üretim ve sergilemesi alanında Sinopale Bienali kapsamında 2006 yılından bu yana çalışmaktadır. 2016 da başlayan Arı Aşkına! projesinin ortak yaratıcısı ve yürütücüsüdür. www.ariaskina.org

Elmas Deniz
Sanatçı

(1981, Bergama, Türkiye ) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Elmas Deniz, kavramsal odaklı çalışmalarında, ekonomi ve doğa arasındaki kesişimleri ve bu ikisinin iç içe geçtiği noktaları araştırır. İnsan-doğa ilişkisine, tarih boyunca doğa fikrine ve ekolojik kaygılara odaklanır. Doğanın kapitalizm eliyle uğradığı tahribat, bunu algılayış biçimlerimiz ve tüketim kültürü, Deniz’in sanatsal pratiğinde yer alan başlıca kavramlardır. Ekonomik sistemin algımızı belli belirsiz bir manipülasyon üzerinden nasıl sürekli olarak yeniden şekillendirdiğini sorgular, ‘değerin’ dağılımındaki yanıltıcılığa ışık tutar. Kayıplar, soy tükenmeleri ve tarihin coğrafyadaki izleriyle ilgilenmektedir. http://www.elmasdeniz.com/

*Bu program Türk İsveç İşbirliği Birimi tarafından desteklenmektedir.

9.png
16.png
3.png
2.png
2 copy.png

Yoğun ilginiz için çok teşekkür ederiz.

Programlar için kontenjanlarımız dolmuştur.

Gelecek programlarda görüşmek üzere! 

Sosyal Değişim İçin
Disiplinler Arası Kolektif Çalışmalar

Tüm Programlar